• 0(258) 211 85 85
  • 0(258) 211 85 85
  • info@denizlikoleji.com
  • Türkçe

Hakkımızda

Ürün Kategorileri

Hakkımızda

Denizli Koleji olarak temel ilkemiz: Sorumluluk duygusuna sahip, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmek, çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak, geleceklerini plânlama ve biçimlendirme dönemlerinde olan çocuklarımıza hayallerindeki mesleğe giden yolun kapılarını açmak, ilgilerinin ve yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve bu yola girmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü mesleğimiz gereği, ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirme onurunu ve sorumluluğunu taşımaktayız.

Okulumuz; kurucuları, okul müdürleri, öğretmen kadrosu ve tüm personeli ile sevgi, saygı,öz verili çalışma ve hoşgörü çerçevesinde görev yapılan bir eğitim kurumu kimliğini kuruluşundan bu yana oluşturmuş ve devam ettirmektedir. Hepimiz, bu ortamın öğrencilerimiz için okul ortamı olduğunu bilmekte olup , onların davranışlarını olumlu etkilediğinin bilinci ile hareket etmekteyiz.
 
Denizli Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra kişilik gelişimlerine de büyük bir önem vermekteyiz. Onların toplumsal ve evrensel değerlere önem veren, saygı ve sevgi dolu, çağdaş bakış açısı kazanmış, Atatürk'e ve Cumhuriyete bağlı bireyler olarak yetişmeleri bizler için büyük bir önem taşımaktadır.

  Okulumuzda öğretmen - veli -öğrenci iş birliğine çok önem verilmektedir. Velilerimizin gözlemleri, düşünceleri bizlere yol göstermektedir. Toplantılarda velilerle düşünce alış verişi yapılmakta, ortak kararlar alınmaktadır.

Okulumuzda tüm dersler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programları uygulanmaktadır.

Denizli Koleji Eğitim Kurumları’ndan mezun olan öğrencilerimizin, iyi liselere veya üniversitelere yerleşmeleri en önemli amaçlarımızdan biridir. Bu hedef doğrultusunda, okulumuzda öğrencilerimiz bire bir  takip edilmektedir. Bu, aynı zamanda bir LGS ve üniversite hazırlık programıdır.

Her bir öğrencimizin akademik gelişimini takip etmek ve ihtiyaçlarını gidermek eğitim politikamızın olmazsa olmazlarındandır. Bunun için okulumuzda yapılan her sınav sonrasında  öğrencilerimize sınav karneleri en kısa sürede verilir, sınavdan elde edilen veriler ışığında konu ve soru analizleri çıkarılır. Analizler sonucunda öğrencilerimizin eksik olduğu konu ve içeriği tespit edilir ve en kısa sürede giderilmesi sağlanır. Bu eksiklikler ihtiyaca göre öğretmenlerimizin de yönlendirmesiyle bireysel etütlerle, grup çalışmalarıyla ve gerekirse sınıf düzeyinde tekrar çalışmalarıyla giderilir. Böylece (nokta atışı yapılarak) öğrencilerimizin akademik ihtiyaçları zaman geçmeden giderilmektedir.

Tüm öğrencilerimizin akademik ve sosyal takibi; okul yönetimi, eğitim koordinatörlüğü, psikolojik danışma ve rehberlik servisi ve öğretmenlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Sınıflarımız çağa uygun teknolojik donanıma sahiptir. Sınıflarımızda akıllı tahta  bulunmaktadır. 

Sadece teknolojiyi tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmek adına anasınıfından itibaren kodlama dersleri vermekteyiz. Sürekli ilerleyen ve gelişen teknolojik yeniliklerle doğru orantılı olarak öğrencilerimizin sorgulayıcı, yaratıcı, soyut düşünebilen, yüksek hayalgücüne sahip, aktif katılımcı, sosyal becerilere sahip, yeniliklere açık ve özgüvenli olmalarını amaçlamaktayız. 
  

Vizyonumuz
Kişiliğin biçimlendiği, bireyin kendisi, yakın çevresi ve dünya hakkında kararlar verdiği, yaratıcılık, merak ve yaşamı öğrenme hızının en yüksek olduğu bu dönemde çocuklarımıza insanî değerler sunmak ve bunu toplumda yaygınlaştırmaktır.

Misyonumuz
Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, etik değerleri önemseyen, çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünebilen, çok yönlü, yaratıcı, bilimsel, sanatsal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda veya özel sektörde başarıyla görev yapabilecek başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.