• 0(258) 211 85 85
 • 0(258) 211 85 85
 • info@denizlikoleji.com
 • Türkçe

İlkokul

 • 21. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. İlkokul programımız bu ana fikir üzerine oluşturuldu.

  Öğrencilerimize farklı düşünme becerisini kazandırmak, zihinsel kapasitelerini artırmak ve proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programları Denizli Koleji öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilmekte ve farklılaştırılmaktadır. Bu sayede öğrenciye sadece ezberlenecek bilgi parçalarını aktarmak yerine “Öğrenmeyi Öğretiyoruz.”

  ETKİN ÖĞRENME ORTAMLARI İLE ÇOCUKLARA ÖĞRENME BECERİSİ KAZANDIRIYORUZ.

  Modern dünya, bilginin giderek daha da etkin bir biçimde işlenmesini gerektiriyor. Çocuklara öğretilen şeyler ile aslında öğrenmeleri gereken şeyler arasında boşluk her gün, her ders büyüyor. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bu yüzyılda daha katılımcı, daha işbirlikli, daha esnek, daha üretken öğrenme ortamlarına ihtiyacımız olduğunun farkındayız.  

  Bizce 21. yüzyıl okulunda eğitim her an dinamik ve esnek olmalıdır. Bu anlayışla hem okulun fiziksel olanaklarının kullanımında, hem ders planlarında, hem de akademik işleyişte dinamizmi ve kişiye özel yaklaşımları destekliyoruz.

  DENİZLİ KOLEJİ eğitim anlayışının en temel prensiplerinden biri Öğretmen artık öğreten kişi değil, öğrenmeye liderlik eden, ‘’öğrenmeyi tasarıma dönüştüren’’ kişi rolündedir. Birlikte öğrenmenin deneyime ve bilgiye dönüştüğü yaratıcı, düşünebilen ve sorgulayan nesiller yetiştirmek ve kazandırmak,bunu pratiğe dönüştürmek bilinciyle hareket etmek Denizli Koleji olarak ilk hedeflerimiz arasındadır.

   

  İLKYILLAR PROGRAMI 4 YAŞTAN 4. SINIFA KADAR OLAN EĞİTİMİ BÜTÜNSEL OLARAK YAPILANDIRIYOR.

  Denizli Kolleji ilk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.

  Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanımasını gerektirir ki bu da çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

  Programımız olumlu yetişkin çocuk ilişkisine dayalıdır.

  Bu yaş grubundaki çocuklar pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler. Saygı sabır ve net kuralların olduğu besleyici bir çevrede kabul görmek sosyal duygusal becerileri ve özgüvenlerini geliştirir.
   
  İlkokul Tavsiye 1

  Detaylı incele