Günümüzde . İşverenler seçimlerini kendilerini her yönden geliştirmiş olan, iyi derecede İngilizce konuşabilen, kültürlü , donanımlı ve özgüveni yüksek bireylerden yana kullanıyor. Lise yıllarında alacak olduğunuz eğitimin niteliği, üniversite başarınızı ve sonrasındaki kariyerinizi doğrudan etkileyecek. Lise yıllarını sadece sınav hazırlığı olarak görmek geleceğinize büyük zarar verebilir. Bu yüzden hem sınava hem de profesyonel yaşama hazırlanabilmek için ''bir dershane eğitiminden çok daha fazlasına ihtiyacınız var! ''


TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM

Çocuklar bugün nüfusun %20'siyken, geleceğimizin %100'üdür. Geleceğimiz olan çocukları geleceğe, geleceğin eğitimiyle hazırlamak zorundayız.
Bu sayfa teknolojinin eğitimde akıllı ve verimli kullanımının eğitim kalitesini ne kadar yükselttiğini anlattığı kadar, teknoloji desteği olmadan verilen eğitimde nelerden mahrum kalınacağını da göstermektedir.
Günümüzde sahip olduğumuz eğitim teknolojileri ile bu sayfada anlatılanlardan çok daha fazlasını yapmak da mümkündür...

Klasik eğitim araç ve gereçlerini gereken yerlerde en doğru biçimde kullanıyoruz.

Denizli Kolejinde Yazılı sınavları , Tarama testleri (7,8,11,12. Sınıflar), Soru bankaları, deneme sınavları (7,8,11,12. Sınıflar), ders araç gereçleri ve basılı materyaller kullanılıyor.

Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor

Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır. İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır. Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin nihai amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir.
 
 • Daha İyi Ölçüyoruz
 • Öğrencilerin Motivasyonu ve Özgüveni Daha Yüksek.
 • Öğrenciler Daha Çok Beceri Kazanıyor.
 • Eğitim Daha Güvenli


MODÜLER ÖDEV SİSTEMİ

Modüler Ödev Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz.


Denizli Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içindeki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Denizli Kolejinde ödevler Modüler Ödev Sistemi adını verdiğimiz bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Her sınıf için haftalık olarak hangi dersten kaç modül ders verileceği belirlidir. Bir başka deyişle Modüler Ödev Sisteminde öğretmenlerin de öğrencilerin de haftalık ve günlük önceden belirlenmiş net bir ödev takvimi ve planlaması vardır.

Modüler ödev sistemi birçok avantaj sağlıyor
 • Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor; okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor.
 • Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor.
 • Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor.
 • Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor.
 • Dijital entegrasyon sayesinde bireyselleştirilebilen ödevler, ölçme değerlendirmenin de bir parçası haline geliyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

Yoğunlaştırılmış sınav programı
Dersane deneyimli profesyonel kadro
Yeni nesil üniversite hazırlık platformu
Yüksek teknoloji destekli ölçme değerlendirme
Periyodik tarama testleri
Deneme sınavları
Bireyselleştirilmiş öğrenme planı
Sınav koçu
Etüd dersleri
Üst düzey kampüs olanakları
Zengin yayın ve materyal desteği
Soru bankası


ANADOLU LİSESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Lise İngilizce programının amacı;


Denizli Kolejinde 12. sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirmesi durumunda AB standartlarında B2 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Cambridge IGCSE Programı

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle, Denizli Kolejinde İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması kapsamında Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika (IGCSE) Programı uygulanmaktadır.
IGCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim programlarını içermektedir. Okulumuzda genişletilmiş (Extended) öğretim programlarından biri olan IGCSE English as a Second Language programı uygulanmaktadır.
IGCSE Program süresi 2 yıldır.
Programa, 9. sınıfta başlanır ve 10. sınıfta program tamamlanır. Programını tamamlayan öğrencilerimiz Cambridge tarafından uygulanan bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler.
IGSCE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalardan birisidir. Akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini güçlendirmenin yanı sıra Cambridge IGCSE programları, öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır.
IGCSE programının öğrencilere kazandıracağı uluslararası bakış açısı ileriki yıllardaki eğitim ve kariyer hedeflerini global perspektifte oluşturma özgüveni ve vizyonu kazandırır.
IGCSE English as a Second Language sertifikası öğrencilerin yurtdışında üniversitelerden kabul alma süreçlerini kolay ve hızlı hale getirir. Bu sertifika, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'daki üniversitelerin büyük bölümünde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.
 
 • Denizli’nin En İyi Eğitim Kadrosu
 • Üniversite Hazırlık Proğramları
 • Teknoloji destekli eğitim
 • Cambridge IGCSE Anadolu Lisesi İngilizce Programı
 • Matematik Olimpiyatlarına hazırlama
 • Modüler Ödev Sistemi
 • Etüt Dersleri
 • Robotik ve Kodlama Eğitimi CROSSACTION KIDS İle Bedensel gelişim takibi ve raporlaması
 • PDEVCO İle Rehberlik ve kişisel gelişim
 • Yüzme, Buz Pisti ,Tenis Futbol Basketbol Voleybol sporlarında Kulüp çalışmaları