Ortaokul

Yemek Listesi

Denizli Koleji ortaokul programı kapsamında, gelişim çağındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Geniş içerikli ve çok katmanlı ders programımız ile her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ortaokul birinci sınıftan itibaren akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim programı ile ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktadır.

 

TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM

Çocuklar bugün nüfusun %20'siyken, geleceğimizin %100'üdür. Geleceğimiz olan çocukları geleceğe, geleceğin eğitimiyle hazırlamak zorundayız.

Bu sayfa teknolojinin eğitimde akıllı ve verimli kullanımının eğitim kalitesini ne kadar yükselttiğini anlattığı kadar, teknoloji desteği olmadan verilen eğitimde nelerden mahrum kalınacağını da göstermektedir.

Günümüzde sahip olduğumuz eğitim teknolojileri ile bu sayfada anlatılanlardan çok daha fazlasını yapmak da mümkündür...

Klasik eğitim araç ve gereçlerini gereken yerlerde en doğru biçimde kullanıyoruz.

Denizli Kolejinde Yazılı sınavları , Tarama testleri (7,8,11,12. Sınıflar), Soru bankaları, deneme sınavları (7,8,11,12. Sınıflar), ders araç gereçleri ve basılı materyaller kullanılıyor.

Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor

Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır. İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır. Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin nihai amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir.

 • Daha İyi Ölçüyoruz
 • Öğrencilerin Motivasyonu ve Özgüveni Daha Yüksek.
 • Öğrenciler Daha Çok Beceri Kazanıyor.
 • Eğitim Daha Güvenli
   

.

MODÜLER ÖDEV SİSTEMİ

Modüler Ödev Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz.

Denizli Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içindeki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Denizli Kolejinde ödevler Modüler Ödev Sistemi adını verdiğimiz bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Modüler ödev sistemi birçok avantaj sağlıyor

 • Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor; okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor.
 • Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor.
 • Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor.
 • Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor.
 • Dijital entegrasyon sayesinde bireyselleştirilebilen ödevler, ölçme değerlendirmenin de bir parçası haline geliyor.

 

MENTÖR

Biz mentör öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Mentör öğretmen sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve işbirliğini yapılandırıyoruz.

Okulda geçen zaman öğrencilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü kapsar. Ailelerinden uzakta geçen süre içinde öğrencilerin, kendisini yakın hissedeceği, derdini ve sorunlarını paylaşıp çözüm bulmada destek alacağı, onu gözeten, yol gösteren, örnek olan bir büyüğe ihtiyaç duyar. Bu kişinin varlığı öğrenciye özgüven, sahiplenme ve sorumluluk duygusu verir, motivasyonunu artırır.

5.Sınıftan başlayarak Denizli Kolejinde her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır.

Mentör öğretmeni öğrencimizin kampüsteki yaşantısını gözler, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur, yol gösterir. Ona okuldaki abisi, ablası gibi davranır, samimi geribildirimlerle davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar. Belirli aralıklarla öğrencinin rehber öğretmeni, branş öğretmenleri ve velisi ile de iletişime geçerek öğrencinin durumunu istişare eder. Mentör öğretmenin veli ile iletişim amacı bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye de danışmanlık desteği vermektir.

Mentörlük Denizli Koleji öğretmen kadrosunun yapılandırımasında çok önemsenir. Öğretmenlerimiz mentörlük çalışmalarının verimli ve nitelikli biçimde yürütüllmesi için yıl boyu eğitim alıp, akademik direktörler tarafından yönlendirilirler.

 

İNGİLİZDE DİL EĞİTİMİ(Cambridge)

Ortaokul İngilizce programının amacı;

DENİZLİ Kolejinde 8'inci sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirdiği durumunda AB standartlarında B1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Öğrenciler bu seviyeye ulaştığında:

 • Açık talimatların ve resmi duyuruların temel fikrini anlayabilir
 • Dışarı çıktıklarında günlük karşılaşılan durumlarla başa çıkabilir
 • Basit sorular sorabilir ve arkadaşları ve aileleriyle ve okulda olaylara dayalı sohbetler edebilir
 • İyi bilinen konularda mektup yazabilir ya da not tutabilir.

Ortaokulda İngilizce öğretim yöntemi;

 • Ortaokulda 5. sınıf İngilizce hazırlık sınıfı olarak planlanmıştır. Hazırlık sınıfında öğrencilere çok yoğun olarak İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder.
 • İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur.
 • Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Ölçme-değerlendirme ve Akreditasyon

 • Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir.
 • Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon hedefi B1 düzeyini belgeleyen Cambridge PET sertifikası almaktır. Bununla birlikte program dileyen öğrencilerin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak potansiyeldedir.

Cambridge PET sertifikası nedir? Neden önemlidir?

 • Cambridge English: Preliminary for Schools (PET) öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizceyi günlük yaşamlarında kullanabildiklerini gösteren orta seviye bir yeterliktir.
 • Cambridge English sertifikası tüm dünyada kolejler, üniversiteler, işverenler ve hükümetler tarafından İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

 

KODLAMA ROBOTÝK (STEM)

· STEM EĞİTİMİ

Kodlama, robotik ve mühendislik eğitimleriyle öğrencilerde 21.Yüzyıl becerilerini geliştiriyoruz.

Geleceğe hazırlanan öğrencilerin standart bir okuldan çok daha fazlasına ihtiyacı var.

Son yıllarda ABD’de başlayarak yayılan STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin amacı standart okul müfredatını 21. Yüzyıl yaşamında karşılığı olan bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik uygulamalarıyla entegre etmek, bu sayede üretken, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir.

Çocukların katma değeri yüksek beceriler kazanmaları yaşam boyu başarı hedefi için kritik önem taşıyor.

İlkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan STEM eğitimi eleştirel düşünme, işbirliği, ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülüyor. Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var.

 

 

· DÜŞÜNME EĞİTİMİ

ZİHİN HARİTALARIYLA EĞİTİM

Denizli Kolejinde zihin haritaları ders anlatırken, not alırken, ödevlerde, sınavlarda, sunumlarda ve daha birçok etkinlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılır ve çok önemsenir.

21. Yüzyılda başarıyı bilgi değil, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri getiriyor. Düşünme eğitimle yapılandırılabilen ve geliştirilebilen bir faaliyettir. Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme ( critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme, sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor.

Denizli Kolejinde Kritik Düşünme ve Problem Çözme becerilerinin gelişmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıyla çalışmaktır. 

Zihin haritası düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Zihin haritaları bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösterir, düşünme eyleminin organize olmasını sağlar, verimini artırır. Bir başka deyişle zihin haritası oluşturmak, büyük resmi görme eylemidir.

 • Denizli’nin En İyi Eğitim Kadrosu
 • Teknoloji destekli eğitim
 • Cambridge IGCSE dil Eğitimi
 • Matematik Olimpiyatlarına hazırlama
 • Modüler Ödev Sistemi
 • Etüt dersleri
 • Robotik ve Kodlama Eğitimi
 • CROSSACTION KIDS İle Bedensel gelişim takibi ve raporlaması
 • PDEVCO İle Rehberlik ve kişisel gelişim
 • Zeka Oyunları
 • Yüzme, Buz Pisti ,Tenis okculuk, Futbol ,Basketbol, Voleybol sporlarında Kulüp çalışmaları