Kişiliğin biçimlendiği, bireyin kendisi, yakın çevresi ve dünya hakkında kararlar verdiği, yaratıcılık, merak ve yaşamı öğrenme hızının en yüksek olduğu bu dönemde çocuklarımıza insanî değerler sunmak ve bunu toplumda yaygınlaştırmaktır.