ROBOTİK EĞİTİM

Yemek Listesi

Eğitimin her şey olduğu günümüz de ; Eğitim  bireyin gerek kişisel  gerek toplumsal  
Gerekse   ekonomik anlamda yaşamdaki yerini oluşturmaktır.
Doğru ve sistemli bir eğitim kişinin yetenek ve ilgi alanlarını saptar.
Birey okullarında ilköğretimin  de  verilen Robotik ve kodlama eğitimiyle
Öğrencinin  Hayat boyu öğrenme becerilerini elde etmesini sağlamanın  yanında;

  • Temel beceri ve kavramları öğrenmesini.
  • Sistematik ve düzenli çalışma alışkanlığını kazanmasını 
  • Öğrencide 3 boyutlu düşünme, şekli ve uzay algısının gelişimini 
  • Hayal gücü (İmajinasyon)ve ince motor    becerilerinin gelişimini 
  • Özgün ve yaratıcı proje üretmeye teşviği
  • Yeni bir ürün ortaya koyarak özgüveni   kazandırıp yeteneklerinin farkına varmasını
  • Olaylar arasındaki ilişkiye daha iyi anlamasını, becerilerinin gelişimiyle beraber üretme ve buluş yapma duygularının pekişmesini sağlamak .